Η SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται, κατ΄ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παράσχει στον εκάστοτε Πελάτη της το δικαίωμα να επιστρέψει εμπορεύματα που αγόρασε, εκδίδοντας πιστωτικό για τις μελλοντικές αγορές του Πελάτη.

Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται με τη διαδικασία και τους όρους που αναλύονται κατωτέρω.

Ο Πελάτης επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος της επιστροφής των προϊόντων, πλην της περιπτώσεως λάθους της εταιρίας κατά την εκτέλεση της παραγγελίας του Πελάτη, περίπτωση κατά την οποία η εταιρία υποχρεούται να δεχτεί την επιστροφή.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής, αποτελεί:

 • η συμπλήρωση του συνημμένης «Αίτησης επιστροφής εμπορευμάτων» το οποίο βρίσκεται στο Ε.P.C. (Electronic Parts Catalogue, Ηλεκτρονικός Κατάλογος Προϊόντων) στην ενότητα «χρήσιμα έντυπακαι κατάλογοι», στον οποίο κατάλογο έχουν πρόσβαση οι Πελάτες της εταιρίας, στο πλαίσιο άσκησης της εμπορικής τους δραστηριότητας.

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων του εντύπου επιστροφής είναι απαραίτητη με ξεκάθαρη τη διατύπωση και του λόγου για τον οποίο αιτείται η επιστροφή καθώς και η αποστολή του μέσω email. Οι πελάτες που υπάγονται στην Νότια Ελλάδα θα πρέπει να αποστείλουν το έντυπο στην διεύθυνση returnsouth@skama.gr Οι πελάτες που υπάγονται στη Βόρεια Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση returnnorth@skama.gr

(Τα στοιχεία επικοινωνίας φαίνονται στο επάνω αριστερό μέρος του εντύπου για Βόρεια ή Νότια Ελλάδα.)

 • Εφόσον αποσταλεί στον πελάτη η έγγραφη έγκριση επιστροφής από την SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τότε και μόνο τότε, μπορεί ο πελάτης να προβεί στην αποστολή των εμπορευμάτων και αφού απαραιτήτως πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 • Τα εμπορεύματα συνοδεύονταιαπό δελτίο αποστολής.
 • Στα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτεται αντίγραφο του παραστατικού αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) ή αναγράφεται ο αριθμός του παραστατικού αγοράς όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν, θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε (καινούργιο), χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κλπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, αξεσουάρ, παρελκόμενα , Software εγκατάστασης κλπ.). H SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να δεχθεί και προϊόντα με αποσφραγισμένη συσκευασία αν αυτό, κατά την κρίση της εταιρίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δεν θίγει την αξία πώλησης, την λειτουργικότητα και την εγγύηση του προϊόντος.

 Δεν επιστρέφονται εμπορεύματα:

 • Που η συσκευασία τους διαθέτει ειδική σήμανση, ταινία ασφαλείας – γνησιότητας, αυτοκόλλητο ασφαλείας – γνησιότητας, ολόγραμμα ασφαλείας – γνησιότητας και έχει παραβιασθεί.
 • Που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών , λιπαντικών , ψυκτικών κλπ.
 • Που η αγορά τους έχει γίνει πριν από 30 ημερολογιακές ημέρες.
 • Που προέρχονται από ειδικές παραγγελίες (λ.χ. παραγγελίες εξωτερικούπου έγιναν κατ’ εντολή του πελάτη γραπτή ή τηλεφωνική και εν γένει έχουν παραγγελθεί ειδικά για τον Πελάτη
 • Που η συσκευασία τους δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μεταφορά τους

Ειδικές επιστροφές:

 • Ανταλλακτικό(ά), αξίας μεγαλύτερης των 2.000€ επιστρέφονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Εμπορικής Διεύθυνσης
 • Ανταλλακτικό το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Η τυχόν αποδοχή από την εταιρία, στο πλαίσιο της καλόπιστης συνεργασίας και διάθεσης εξυπηρέτησης του Πελάτη, επιστροφής/επιστροφών που  δεν υποχρεούται να αποδεχθεί, ουδόλως δύναται να ερμηνευτεί ως αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας ή δέσμευσης της να πράξει τούτο και σε μελλοντικές επιστροφές του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται όπως ελέγχει προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ.).

Η ανωτέρω πολιτική επιστροφών της SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αφορά προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων , για τα οποία ο Πελάτης έχει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα.

Για την επαρχία, η σφραγίδα του πρακτορείου(παραλαβής εμπορευμάτων), πιστοποιεί και την ημερομηνία αποστολής.