Η SKAMA στα πλαίσια της εταιρικής της στρατηγικής έθεσε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο των ενεργειών της με βάση τους 3 παρακάτω άξονες

01.

Φυσικό Περιβάλλον

Η SKAMA συμμετέχει ενεργά στην ανακύκλωση μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με εταιρείες διαχείρισης απορρεόντων υλικών και με την εγκατάσταση αποθηκευτικών μονάδων, εναποθέτει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που απορρέουν από τις καθημερινές της δραστηριότητες (όπως πχ Η/Υ, μελάνια εκτυπωτών, μπαταρίες, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και νάιλον). Επιπρόσθετα υιοθετώντας την φιλοσοφία του “Think before you print” στοχεύει στη μείωση κατανάλωσης χαρτιού και ενέργειας.

Τέλος τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται η SKAMA παράγονται σε εργοστάσια που σέβονται το περιβάλλον και διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά όπως EMAS, ISO14001 και ISO.

Φυσικό Περιβάλλον
Κοινωνία

02.

Κοινωνία

Η SKAMA προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Παράλληλα μέσω των φιλανθρωπικών δράσεων που συμμετέχει ανταποδίδει στις εκάστοτε τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, αναπτύσσει συνεργασίες με τους προμηθευτές της και το δίκτυο διανομής της με κοινό παρονομαστή την «κοινή ευημερία», προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

03.

Εκπαίδευση

Η SKAMA επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη σχέσεων με εκπαιδευτικούς φορείς.

Ακόμη συμμετέχει σε κοινωνικά προγράμματα όπως την υποστήριξη υποτροφιών σε κοινωνικά ασθενείς ομάδες αλλά και σε αριστούχους μαθητές.

Τέλος συμμετέχει δυναμικά σε δράσεις «πρακτικής εξάσκησης».

Εκπαίδευση