Η SKAMA στα πλαίσια της εταιρικής της στρατηγικής και με στόχο να συμβάλει με τις πρακτικές της προς όφελος της κοινωνίας, έθεσε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο των ενεργειών της. Η SKAMA λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται αλλά και προς τους ανταγωνιστές της και ενεργεί με ανθρωπιστικό και διάφανο management. Προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα αναπτύσσει συνεργασίες με τους προμηθευτές της και το δίκτυο διανομής της με κοινό παρανομαστή την «κοινή ευημερία», προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η SKAMA επίσης επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη σχέσεων με εκπαιδευτικούς φορείς. Ακόμη συμμετέχει σε κοινωνικά προγράμματα όπως την υποστήριξη υποτροφιών σε κοινωνικά ασθενείς ομάδες αλλά και σε αριστούχους μαθητές. Τέλος συμμετέχει δυναμικά σε δράσεις «πρακτικής εξάσκησης».

Όσον αφορά την συνεισφορά της SKAMA στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην ανακύκλωση μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με εταιρείες διαχείρισης απορρεόντων υλικών και με την εγκατάσταση αποθηκευτικών μονάδων, εναποθέτει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που απορρέουν από τις καθημερινές της δραστηριότητες ( Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΧΑΡΤΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΝΑΥΛΟΝ). Επιπρόσθετα η S&M υιοθετώντας την φιλοσοφία του “Think before you print”, έχει καταφέρει να μειώσει κατά πολύ τη χρήση χαρτιού σώζοντας έτσι ένα μικρό δάσος τον χρόνο, γεγονός που μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουμε στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

Τέλος τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται η SKAMA παράγονται σε εργοστάσια που σέβονται το περιβάλλον, είναι τα ίδια οικολογικά και πολλά από αυτά βιοδιασπώμενα.