Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

SKAMA S.A.

Thessaloniki
Tel.: +30 2310 779.520  Fax: +30 2310 798.890 

Athens
Tel.:+30 210 52.96.890  Fax: +30 210 52.96.819

info@skama.gr

Sales Points SKAMA